Főbb Tevékenységeink

Intézményi étkeztetés

 • Megrendelés/lemondás;
 • Kártyafeltöltés;
 • Térítési díj befizetése;
 • Túlfizetés/hátralék kezelése;
 • Számlák kezelése.

Pénzügy/számvitel

 • Éves költségvetések készítése;
 • Pénzellátás;
 • Számviteli szabályzat betartása/betartatása;
 • Befektetett eszközök nyilvántartása;
 • Adóelszámolások;
 • Pénzügyi teljesítések.

Műszaki ügyintézés

 • Hibabejelentés elhárítása;
 • Felülvizsgálat;
 • Karbantartás;
 • Kivitelezések lebonyolítása;
 • Ügyintézés.

Pályázataink

Térítési díj változások